Vážení zákazníci Kolibřík Energie,

tímto Vám potvrzujeme, že společnost Kolibřík Energie a.s. pozbyla možnosti dodávat elektřinu a zemní plyn k datu 19. 10. 2021. Od této chvíle dodávky pro Vaše odběrné místo zajišťuje dodavatel poslední instance, to znamená dominantní dodavatel ve Vašem regionu. Ze zákona nyní máte šest měsíců na to, abyste si zajistili nového dodavatele energií, ale vzhledem k tomu, že ceny v tomto režimu jsou na trhu nejvyšší, doporučujeme, abyste si nového dodavatele vybrali co možná nejdříve.

Cílem společnosti Kolibřík Energie byla podpora komunit, nikoliv zisk. I proto pro Vás naše mateřská společnost ARMEX GROUP tuto jasně nejlevnější cenu na trhu od samého počátku dotovala. V celkovém součtu jsme vydali desítky milionů korun na podporu dobročinných a obecně prospěšných projektů a také na dotování levné energie pro zákazníky.Většina těchto prostředků směřovala do úspěšného projektu Skautská energie. Podpořili jsme například tisk skautských časopisů, vzdělávání dětí, centra pro matky s dětmi a mnohé další aktivity. Byl to pro nás srdeční projekt a o to více nás mrzí, že energetická krize v Evropě dolehla i na nás a nebudeme tak moci dále v této finanční podpoře pokračovat.

Se zástupci největších partnerských komunit jsme po celou dobu společných projektů jednali férově, otevřeně a korektně. O tíživé situaci, která v energetice nastala, jsme je průběžně informovali a snažili jsme se společně hledat řešení, které by pro zákazníky bylo v této krizové situaci výhodné. Za společnost Kolibřík Energie můžeme garantovat, že jsme nabízeli aktualizované produkty s fixací ceny, stejně jako produkty, které kopírují burzovní cenu (tzv. spotové produkty), které vnímáme s ohledem na současnou situaci jako nejférovější řešení pro zákazníky. Je nám nesmírně líto, že ani intenzivním jednání k dohodě nedošlo, a proto jsme byli nuceni ukončit dodávky.

Po celou dobu existence Kolibříka jsme nakupovali dostatečné množství energie pro naše zákazníky a nikdy jsme nespekulovali s burzovním poklesem cen. Skutečnost je ale taková, že ceny energií vzrostly za poslední měsíce více než pětkrát, a to především kvůli vnějším vlivům, které nemůžeme ani při nejlepší vůli ovlivnit.

Vážení zákazníci, je nám hluboce líto, že Kolibřík nebude pokračovat v dotování koncových cen energií. Ujišťujeme Vás ale, že budeme pokračovat v realizaci komunitních projektů, které i nadále financuje skupina ARMEX GROUP.

Pro zákazníky projektu Skautská energie hledá v současnosti nové řešení realizátor projektu Skautská energie – spolek Junák – český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z. s. S aktuálním stavem se lze seznámit na stránkách www.skautskaenergie.cz.

Ostatním zákazníkům je společnost Kolibřík Energie připravena poskytnout pomoc při hledání nového dodavatele prostřednictvím svých dalších obchodních partnerů. V případě zájmu o zajištění dodávek od jiného dodavatele můžete využít možnosti sjednat si novou smlouvu na dodávky např. u společnosti ARMEX ENERGY a.s.

Na trhu s energiemi působí již od roku 2005 a v současné době dodává elektřinu nebo zemní plyn více než 55 000 zákazníkům. Patří mezi ně domácnosti, živnostníci, firmy, obce a další instituce.

Více informací ohledně příjmu nových zákazníků.

Přejeme Vám, aby Vaše volba byla správná.
Se srdečným pozdravem
Vedení a celý tým Kolibřík Energie a.s.

Doplňující informace

Jakmile obdržíme fakturační data o spotřebě od Vašeho distributora, zašleme Vám standardní závěrečné vyúčtování. Pokud jste zálohy za říjen ještě neuhradili, doporučujeme jejich úhradu, aby nedošlo k nedoplatkům. Trvalé příkazy a budoucí platby si již můžete zrušit. V případě, že jste platili zálohy metodou SIPO, nemusíte z Vaší strany provádět žádné další kroky. Pokyn pro platbu metodou SIPO již nebudeme na Českou poštu zadávat a tím pádem se Vám částka nestrhne.

Všechny přeplatky z vyúčtování budou řádně a včas společností Kolibřík Energie a.s. vráceny zákazníkům.

Dovolujeme si Vás požádat, abyste provedli obratem samoodečet pro Vaše odběrné místo na stránkách Vašeho distributora, a to i v případě, že jste odečet zaslali na e-mail Kolibřík Energie. Využijte odkaz platný pro Vaše distribuční území.

Upozornění: pro případné reklamace a spory si zajistěte fotografii elektroměru / plynoměru (postačí na mobilní telefon) a tuto si uchovejte do příštího vyúčtování. V případě, kdy distributor umožňuje zaslání této fotografie, přiložte ji prosím.

Identifikační údaje

  • Kolibřík Energie a.s.
  • Sídlo: Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín
  • IČO: 27735001 , DIČ: CZ27735001

  • Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2786

  • Raiffeisenbank a.s. č. účtu: 2334677002/5500 IBAN: CZ33 5500 0000 0023 3467 7002 BIC kód (SWIFT): RZBCCZPP

Kontakt pro média