Vážení zákazníci Kolibřík energie, stávající energetická krize v celé Evropě, kterou symbolizuje raketový růst cen, je pro nás extrémně složitá. Kolibřík energie byl založen coby komunitní projekt, který preferuje společenskou odpovědnost nad ziskem. Za stávající situace na energetických trzích nejsme schopni zajistit dodávky elektřiny a plynu za sjednaných podmínek. Z toho důvodu bude dodávky elektřiny a plynu pro všechny naše zákazníky zajišťovat od 19.10.2021 dodavatel poslední instance. To je dominantní dodavatel ve Vašem regionu.

Nehrozí Vám omezení dodávek plynu a energií.

Děkujeme za dosavadní spolupráci.
Kolibřík Energie a.s.

Vyúčtování a zálohy

Po ukončení dodávek obdržíte standardní závěrečné vyúčtování. Pokud jste zálohy za říjen ještě neuhradili, doporučujeme jejich úhradu, aby nedošlo k nedoplatkům. Po ukončení dodávek si prosím zrušte trvalé příkazy a budoucí platby.

Právo volby nového dodavatele

Potvrzujeme tímto, že si můžete namísto naší společnosti, popř. namísto dodavatele poslední instance zajistit jiného dodavatele, aniž by to představovalo porušení jakéhokoliv vašeho smluvního závazku vůči naší společnosti.

Identifikační údaje

 • Kolibřík Energie a.s.
 • Sídlo: Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín
 • IČO: 27735001 , DIČ: CZ27735001

 • Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2786

 • Raiffeisenbank a.s. č. účtu: 2334677002/5500 IBAN: CZ33 5500 0000 0023 3467 7002 BIC kód (SWIFT): RZBCCZPP

Licenční informace

 • Předmět podnikání: Obchod s elektřinou
  a zemním plynem

 • Licence na obchod s elektřinou č. 141634162
 • Licence na obchod s plynem č. 241634163
 • ID RÚT: 32222

 • Kontakt pro média: press@kolibrik-energie.cz