Jsme první dotovaná
elektřina a plyn, která je prokazatelně levná


Svítím a topím = šetřím + pomáhám.

*Jsme jediný dodavatel energie v ČR, který je zároveň sociální firmou, tj. společností, která není orientována primárně na dosažení zisku pro majitele. 51% zisku investujeme zpět do zaměstnávání handicapovaných. Díky tomu si můžeme dovolit nabízet Vám - našim klientům tu nejvýhodnější cenu na trhu a ještě pomáhat. Naše energie je tím dotovaná.

Konečně první dodavatel, který upřednostňuje spokojenost odběratele
a ne svůj zisk

Kolibřík energie je:

  • Cenově výhodná – naším cílem není tvorba přehnaného zisku, ale zaměstnávání handicapovaných osob. Kolibřík je sociální firma.
  • Přátelská – čitelná a jednoduchá smlouva, žádné sankce a pokuty.
  • Pomáhající – pomáhá nejen našim handicapovaným spolupracovníkům, ale i všem ostatním.

Z každé spotřebované MWh plynu a elektřiny 10 Kč všem, kteří to potřebují.

S pomocí zdravotně postižených, vám můžeme dodávat levnou energii!

Většinu zisku reinvestujeme do zaměstnávání osob
se zdravotním postižením.

CENOVĚ VÝHODNÁJsme nízkonákladová sociální firma, a většina našich spolupracovníků jsou handicapovaní. Od ostatních dodavatelů se lišíme tím, že klademe důraz na pomoc potřebným, naší prioritou není zisk. Důležitější je pomoc potřebným! To je naše odlišnost. 

PŘÁTELSKÁVýhody u nás? Smlouva jednoduchá, čitelná, bez závazků, pokut a sankcí. Beze strachu přejděte k nám. Přechod k nám Vám pomůže vyřešit náš Energetický ombudsman. Pokud se někdy rozhodnete od nás odejít, i to není problém. 

POMÁHAJÍCÍJsme první dodavatel, který transparentně a pravidelně odvádí na dobročinné účely část svého zisku. Činíme tak jménem našich klientů – Vás. Budete první, kteří se dozvíte, komu jsme společně pomohli formou zaslané informace na e-mail či z webových stránek.